Záverečná konferencia projektu Staviame Mosty Pomoci

18.4.2024 sa v Banskej Bystrici uskutočnila v spolupráci s BBSK a MIRRI SR záverečná konferencia k projektu DGV02022 „Staviame Mosty Pomoci“, ktorý je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.Ďakujeme všetkým prezentujúcim za užitočné informácie…

Pozvánka na záverečnú konferenciu

Centrum sociálnych služieb Krupina a Banskobystrický samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na Záverečnú konferenciu projektu DGV02022 „Staviame Mosty Pomoci“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Dňa: 18.apríla 2024 (štvrtok) v čase…

Skríningové metódy pri identifikácii násilia páchaného na deťoch

Posledné prezenčné vzdelávanie vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci a vďaka spolupráci sBanskobystrický samosprávny kraj je úspešne za nami. Školili sme sa na tému „Skríningové metódypri identifikácii násilia páchaného na deťoch“ a aj toto vzdelávanie bolo…

Aj my sme boli súčasťou Synergy Network Meeting 2023

Toto podujatie je o veľmi dôležitej, a bohužiaľ, aj vysoko aktuálnej téme domáceho a rodovopodmieneného násilia. Na tejto medzinárodnej konferencii sme nechýbali ani my. Zúčastnilosa tu 120 odborníkov z 18 krajín. Hlavnou témou bolo domáce…

Špecifické znaky v kresbách detí v Banskej Bystrici

Posledné novembrové dni prebiehala v Diecéznom centra Jána Pavla II. v Banskej Bystriciďalšie vzdelávanie: Identifikácia špecifických znakov v kresbách detí zažívajúcich násiliePretože aj o vzdelávaní je projekt Staviame Mosty Pomoci – pomáha nám vzdelávať sa,…

Bubnovačka, ktorá šíri dôležitosť detstva bez modrín

Aj my sme sa zapojili do BUBNOVAČKY, podujatia, ktorého tradícia siaha do roku 2014. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. V rámci tejto kampane sme na škole prezentovali preventívny…

Vypočujte si záznam relácie Klub komunálnej politiky

V Rádiu Regina stred sme hovorili o význame práce špecializovaných poradenských centiera pomoci obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia. Anna Surovcová (riaditeľkaCentra sociálnych služieb Krupina) a Ľubica Simanová (psychologička, Centrum sociálnychslužieb Krupina) sa s moderátorkou Martou Výboštekovou rozprávali pri príležitostiMedzinárodného…

Iniciatíva Detstvo bez násilia

Násilie sa premieta do všetkých oblastí spoločenského i rodinného života a my musíme, bohužiaľ, konštatovať, že v našej spoločnosti je hlboko zakorenené. Prejavy násilia sú mnohými ľuďmi dokonca obdivované ako akési známky sily či vodcovstva hodného nasledovania.…

Bubnovačka, ktorá šíri dôležitosť detstva bez modrín

Aj my sme sa zapojili do BUBNOVAČKY, podujatia, ktorého tradícia siaha do roku 2014.Hlavnou myšlienkou tejto akcie je upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. V rámcitejto kampane sme na škole prezentovali preventívny program KOZMO…

Kresby detí zažívajúce násilie – vzdelávanie v Lučenci

Na konci októbra sme vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci absolvovali ďalšie vzdelávanie – tentoraz bolo zamerané na identifikáciu špecifických znakov v kresbách detí zažívajúcich násilie. Boli to dva dni plné zaujímavých informácií, ktoré nám pomáhajú…

Odborné vzdelávanie vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci pokračuje

aj v jesenných mesiacoch sa opäť rozbehla vzdelávacia kampaň nášho projektu. Vďaka spolupráci s partnerom projektu BBSK.  prebieha dnes odborné vzdelávanie „Skríningové metódy pri identifikácii násilia“ pre našich kolegov v Lučenci.  Ďakujeme Centru Slniečko a  Mgr.…

Workshop pre zásahové tímy

Na konci mája sme organizovali workshop pre zásahové tímy, ktorého sa zúčastnili zamestnanci prokuratúry, polície, ÚPSVaR, intervenčného centra a záchrannej zdravotnej služby. Počas sme tohto stretnutia sme sa usilovali o to, aby sme si vymenili poznatky pri …

Otvárali sme témy, ktoré sú dôležité pre mladých ľudí

Ďalšia príjemná beseda zameraná na šírenie osvety bola na Odbornom učilišti internátnom Viliama Gaňu v Banskej Bystrici. So študentkami sme hovorili o téme vzťahov a zaujímalo nás aj to, aké sú ich skúsenosti s problematikou domáceho alebo rodovo podmieneného násilia. Hovorili sme…

Vzdelávacia kampaň projektu Staviame Mosty Pomoci

naša vzdelávacia kampaň projektu Staviame Mosty pomoci pokračuje aj v novom roku. Dávame do pozornosti dva termíny vzdelávania pokračovania Modriny na duši III. v dňoch  19. 1. 2023 a 26. 1. 2023, ktoré spolu absolvuje cca 30 účastníkov. Do…

Tretie stretnutie subjektov, ktoré chcú pomáhať obetiam domáceho násilia

Na stretnutí multiinštitucionálnej spolupráce spolupracujúcich subjektov  – okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica bola hlavnou témou „Spolupráca inštitúcií v rámci ochrany detí v kontexte domáceho násilia“. Na v poradí už treťom  stretnutí v rámci územia Banskobystrického…

Ako môžu pomáhajúce subjekty vzájomne spolupracovať

V novembri sme absolvovali ďalšie zaujímavé stretnutie multiinštitucionálnej spolupráce spolupracujúcich subjektov – teraz pre okres Brezno. Témou stretnutia bolo „Násilie na ženách a jeho vplyv na život detí“. Na stretnutí sa okrem subjektov neziskového sektora zúčastnili…

Na projekte Staviame Mosty Pomoci spolupracuje aj BBSK

Začiatok novembra sme sa zúčastnili pracovnej porady sociálnych pracovníkov zariadení sociálnych služieb BBSK. Predstavili sme tu projekt Staviame mosty pomoci, ktorý sa zameriava na pomoc obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia. Predstavili sme hlavné ciele a aktivity…

Študenti z SOŠ Bánoš v B. Bystrici vedia, že #existujeriesenie

V rámci informačnej kampane projektu Staviame Mosty Pomoci a v rámci činnosti nášho poradenského a intervenčného centra sme so študentmi diskutovali na tému: Na čo si dať pozor pri partnerských vzťahoch – ako sa nestať obeťou, či násilnou osobou?  Tento…

Diskusie, ktoré otvárajú vzájomné spolupráce

Na stretnutí multiinštitucionálnej spolupráce spolupracujúcich subjektov – okres Banská Bystrica sme sa venovali téme možností a limitov spolupráce subjektov pri prevencii a eliminácii domáceho násilia. Na tomto stretnutí sa okrem subjektov neziskového sektora zúčastnili aj zástupcovia…

Staviame Mosty Pomoci – liečime Modriny na duši

Môže sa to stať KDEKOĽVEK… Téma násilia páchaného na deťoch je ťažkou, no potrebnou témou, o ktorej sa netreba len rozprávať, treba sa ju pokúsiť aj riešiť. Ako ale dieťaťu poskytnúť účinnú podporu a pomoc, ak mám…

Pozvánka na otváraciu konferenciu

Centrum sociálnych služieb Krupina a Banskobystrický samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na otváraciu konferenciu k projektu číslo DGV02022 „Staviame Mosty Pomoci“, spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorá sa…