Toto podujatie je o veľmi dôležitej, a bohužiaľ, aj vysoko aktuálnej téme domáceho a rodovo
podmieneného násilia. Na tejto medzinárodnej konferencii sme nechýbali ani my. Zúčastnilo
sa tu 120 odborníkov z 18 krajín. Hlavnou témou bolo domáce a rodovo podmienené násilie.
Súčasťou programu bolo aj Vypískanie násilia, ktoré poukázalo na dôležitosť toho, aby sme sa
nebáli hovoriť o tejto ťažkej téme viac a nahlas.