Posledné prezenčné vzdelávanie vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci a vďaka spolupráci s
Banskobystrický samosprávny kraj je úspešne za nami. Školili sme sa na tému „Skríningové metódy
pri identifikácii násilia páchaného na deťoch“ a aj toto vzdelávanie bolo prínosom pre našu ďalšiu
prácu. Ďakujeme Centrum Slniečko, n.o. a Mariane Kováčovej za lektorovanie.