Podujatie za účasti prezidentky Zuzany Čaputovej je zamerané nielen na oslavu MDŽ, ale aj na tému násilia na ženách, v jeho online aj offline podobách, či už v partnerských vzťahoch alebo mimo nich, vrátane verbálnej agresie voči verejne angažovaným ženám. Téma je jednou z jej priorít a súčasne vysoko aktuálnou spoločenskou témou.

Pani prezidentka sa počas svojho mandátu snažila zvyšovať povedomie o téme, presadzovať systémové opatrenia a v ostatnom období sa snaží podporovať vytváranie komunity ľudí, ktorí môžu problém násilia na ženách pomôcť riešiť. Pred časom preto iniciovala vytvorenie neformalizovanej siete verejne angažovaných žien a žien na líderských pozíciách, ako nástroj vzájomnej podpory a obrany demokratických inštitúcií a práv žien. Na dnešnom podujatí bola táto platforma „SME TU“ predstavená a súčasne boli prizvaní ďalší angažovaní aktéri a aktérky, ktorým na téme záleží, aby pomohli rozširovať túto komunitu. Na podujatí odzneli viaceré inšpiratívne vystúpenia, bol vytvorený priestor na diskusiu a tiež vzájomné prepájanie sa a hľadanie prienikov spolupráce.