Záverečná konferencia projektu Staviame Mosty Pomoci

18.4.2024 sa v Banskej Bystrici uskutočnila v spolupráci s BBSK a MIRRI SR záverečná konferencia k projektu DGV02022 „Staviame Mosty Pomoci“, ktorý je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.Ďakujeme všetkým prezentujúcim za užitočné informácie a prínosné prezentácie a zúčastneným za diskusiu. Hoci realizácia aktivít projektu končí, naďalej sa budeme snažiť poskytovať kvalitné služby obetiam…

Pozvánka na záverečnú konferenciu

Centrum sociálnych služieb Krupina a Banskobystrický samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na Záverečnú konferenciu projektu DGV02022 „Staviame Mosty Pomoci“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Dňa: 18.apríla 2024 (štvrtok) v čase od 8.30 hod. do 15.30 hod.Miesto konania: Hotel LUX, Námestie slobody 2, Banská Bystrica Cieľom projektu je zachovanie kvalitného poskytovania špecializovaných…

Dnes 8. marca 2024 výnimočné chvíle v Prezidentskom paláci v Bratislave

Podujatie za účasti prezidentky Zuzany Čaputovej je zamerané nielen na oslavu MDŽ, ale aj na tému násilia na ženách, v jeho online aj offline podobách, či už v partnerských vzťahoch alebo mimo nich, vrátane verbálnej agresie voči verejne angažovaným ženám. Téma je jednou z jej priorít a súčasne vysoko aktuálnou spoločenskou témou. Pani prezidentka sa…

Skríningové metódy pri identifikácii násilia páchaného na deťoch

Posledné prezenčné vzdelávanie vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci a vďaka spolupráci sBanskobystrický samosprávny kraj je úspešne za nami. Školili sme sa na tému „Skríningové metódypri identifikácii násilia páchaného na deťoch“ a aj toto vzdelávanie bolo prínosom pre našu ďalšiuprácu. Ďakujeme Centrum Slniečko, n.o. a Mariane Kováčovej za lektorovanie.

Aj my sme boli súčasťou Synergy Network Meeting 2023

Toto podujatie je o veľmi dôležitej, a bohužiaľ, aj vysoko aktuálnej téme domáceho a rodovopodmieneného násilia. Na tejto medzinárodnej konferencii sme nechýbali ani my. Zúčastnilosa tu 120 odborníkov z 18 krajín. Hlavnou témou bolo domáce a rodovo podmienené násilie.Súčasťou programu bolo aj Vypískanie násilia, ktoré poukázalo na dôležitosť toho, aby sme sanebáli hovoriť o tejto…

Pletenie za ľudské práva aj s tematikou domáceho a rodovo podmieneného násilia

Začiatkom decembra sme sa v rámci projektu SMP a 16 dní aktivizmu vo zvolenskej kaviarni Džezva zúčastnili zaujímavého workshopu  „O súhlase“ zameraného na pletenie podpornej siete pre obete sexuálneho násilia spolu s kolegami z Človek v ohrození – región Banská Bystrica a IOM Slovakia. Workshopom pletenia za ľudské práva sprevádzala skvelá Maryna Osipova a skupinka…

16 dní aktivizmu V BOJI ZA OCHRANU proti násilu páchaného na ženách

Aj vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci sme v rámci kampane „16 dní aktivizmu V BOJI ZA OCHRANU proti násilu páchaného na ženách” mali možnosť diskutovať so študentami a študentkami stredných škôl v Krupine o téme bezpečných a nenásilných vzťahov, ako prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách a deťoch, ako hľadať pomoc dostať…

Špecifické znaky v kresbách detí v Banskej Bystrici

Posledné novembrové dni prebiehala v Diecéznom centra Jána Pavla II. v Banskej Bystriciďalšie vzdelávanie: Identifikácia špecifických znakov v kresbách detí zažívajúcich násiliePretože aj o vzdelávaní je projekt Staviame Mosty Pomoci – pomáha nám vzdelávať sa, ale ajrobiť osvetu o tom, ako pomáhať obetiam domáceho a rodovo podmieného násilia.

So stredoškolákmi z Krupiny sme sa rozprávali o bezpečných a nenásilných vzťahoch

Aj vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci sme v rámci kampane „16 dní aktivizmu V BOJI ZAOCHRANU proti násilu páchaného na ženách” mali možnosť diskutovať so študentami aštudentkami stredných škôl v Krupine o téme bezpečných a nenásilných vzťahov, akoprelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách a deťoch, ako hľadať pomoc dostaťsa z kruhu domáceho…

Bubnovačka, ktorá šíri dôležitosť detstva bez modrín

Aj my sme sa zapojili do BUBNOVAČKY, podujatia, ktorého tradícia siaha do roku 2014. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. V rámci tejto kampane sme na škole prezentovali preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá, prostredníctvom ktorého dokážeme s deťmi lepšie hovoriť o témach násilia a šikany.