Skríningové metódy pri identifikácii násilia páchaného na deťoch

Posledné prezenčné vzdelávanie vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci a vďaka spolupráci sBanskobystrický samosprávny kraj je úspešne za nami. Školili sme sa na tému „Skríningové metódypri identifikácii násilia páchaného na deťoch“ a aj toto vzdelávanie bolo prínosom pre našu ďalšiuprácu. Ďakujeme Centrum Slniečko, n.o. a Mariane Kováčovej za lektorovanie.

Aj my sme boli súčasťou Synergy Network Meeting 2023

Toto podujatie je o veľmi dôležitej, a bohužiaľ, aj vysoko aktuálnej téme domáceho a rodovopodmieneného násilia. Na tejto medzinárodnej konferencii sme nechýbali ani my. Zúčastnilosa tu 120 odborníkov z 18 krajín. Hlavnou témou bolo domáce a rodovo podmienené násilie.Súčasťou programu bolo aj Vypískanie násilia, ktoré poukázalo na dôležitosť toho, aby sme sanebáli hovoriť o tejto…

Pletenie za ľudské práva aj s tematikou domáceho a rodovo podmieneného násilia

Začiatkom decembra sme sa v rámci projektu SMP a 16 dní aktivizmu vo zvolenskej kaviarni Džezva zúčastnili zaujímavého workshopu  „O súhlase“ zameraného na pletenie podpornej siete pre obete sexuálneho násilia spolu s kolegami z Človek v ohrození – región Banská Bystrica a IOM Slovakia. Workshopom pletenia za ľudské práva sprevádzala skvelá Maryna Osipova a skupinka…

16 dní aktivizmu V BOJI ZA OCHRANU proti násilu páchaného na ženách

Aj vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci sme v rámci kampane „16 dní aktivizmu V BOJI ZA OCHRANU proti násilu páchaného na ženách” mali možnosť diskutovať so študentami a študentkami stredných škôl v Krupine o téme bezpečných a nenásilných vzťahov, ako prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách a deťoch, ako hľadať pomoc dostať…

Špecifické znaky v kresbách detí v Banskej Bystrici

Posledné novembrové dni prebiehala v Diecéznom centra Jána Pavla II. v Banskej Bystriciďalšie vzdelávanie: Identifikácia špecifických znakov v kresbách detí zažívajúcich násiliePretože aj o vzdelávaní je projekt Staviame Mosty Pomoci – pomáha nám vzdelávať sa, ale ajrobiť osvetu o tom, ako pomáhať obetiam domáceho a rodovo podmieného násilia.

So stredoškolákmi z Krupiny sme sa rozprávali o bezpečných a nenásilných vzťahoch

Aj vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci sme v rámci kampane „16 dní aktivizmu V BOJI ZAOCHRANU proti násilu páchaného na ženách” mali možnosť diskutovať so študentami aštudentkami stredných škôl v Krupine o téme bezpečných a nenásilných vzťahov, akoprelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách a deťoch, ako hľadať pomoc dostaťsa z kruhu domáceho…

Bubnovačka, ktorá šíri dôležitosť detstva bez modrín

Aj my sme sa zapojili do BUBNOVAČKY, podujatia, ktorého tradícia siaha do roku 2014. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. V rámci tejto kampane sme na škole prezentovali preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá, prostredníctvom ktorého dokážeme s deťmi lepšie hovoriť o témach násilia a šikany.

Vypočujte si záznam relácie Klub komunálnej politiky

V Rádiu Regina stred sme hovorili o význame práce špecializovaných poradenských centiera pomoci obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia. Anna Surovcová (riaditeľkaCentra sociálnych služieb Krupina) a Ľubica Simanová (psychologička, Centrum sociálnychslužieb Krupina) sa s moderátorkou Martou Výboštekovou rozprávali pri príležitostiMedzinárodného dňa odstránenia násilia voči ženám. Podľa prieskumu bolo v roku 2020celosvetovo zabitých okolo 47 000 žien svojím partnerom (manželom, priateľom)…

Iniciatíva Detstvo bez násilia

Násilie sa premieta do všetkých oblastí spoločenského i rodinného života a my musíme, bohužiaľ, konštatovať, že v našej spoločnosti je hlboko zakorenené. Prejavy násilia sú mnohými ľuďmi dokonca obdivované ako akési známky sily či vodcovstva hodného nasledovania. Dnešná generácia rodičov bola vo veľkej miere vychovávaná aj za použitia fyzických trestov, či iných foriem násilia. Ich vedomie preživších…

Bubnovačka, ktorá šíri dôležitosť detstva bez modrín

Aj my sme sa zapojili do BUBNOVAČKY, podujatia, ktorého tradícia siaha do roku 2014.Hlavnou myšlienkou tejto akcie je upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. V rámcitejto kampane sme na škole prezentovali preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá,prostredníctvom ktorého dokážeme s deťmi lepšie hovoriť o témach násilia a šikany.