Staviame Mosty Pomoci – liečime Modriny na duši

Môže sa to stať KDEKOĽVEK… Téma násilia páchaného na deťoch je ťažkou, no potrebnou témou, o ktorej sa netreba len rozprávať, treba sa ju pokúsiť aj riešiť. Ako ale dieťaťu poskytnúť účinnú podporu a pomoc, ak mám pocit, že sa deje niečo, čo nie je v poriadku? Ako znížiť riziko sexuálneho zneužívania detí?  Pozrime sa na to objektívne…

Prihláste sa do programu KOZMO a jeho dobrodružstvá a pomôžte zastaviť šikanu a násilie

Je pre vás dôležité, aby boli deti k sebe navzájom tolerantné a vedeli prijať odlišnosti druhých bez násilných a traumatických reakcií? Ste svedkami toho, že si deti medzi sebou ubližujú? Že niekoho spomedzi seba vyčleňujú alebo mu dávajú nepeknú prezývku? Alebo sa mu posmievajú? A niekedy ste bezradná či bezradný, ako situáciu medzi deťmi vyriešiť? Práve v tomto…

Úvodná konferencia odštartovala projekt, ktorý chce pomôcť ochrániť ženy a deti pred domácim násilím

Centrum sociálnych služieb Krupina a Banskobystrický samosprávny kraj boli úspešní v projekte, ktorý do konca apríla 2024 prinesie viaceré aktivity na podporu obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia. V banskobystrickom kraji budú organizovať vzdelávacie kampane pre širokú verejnosť, ale aj školiť tých, ktorí s obeťami domáceho násilia pracujú. Na otváracej konferencii, ktorá sa konala online…

Pozvánka na otváraciu konferenciu

Centrum sociálnych služieb Krupina a Banskobystrický samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na otváraciu konferenciu k projektu číslo DGV02022 „Staviame Mosty Pomoci“, spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 06.09.2022 (utorok), v čase od 09:00 do 12:00 hod. Prosíme o vyplnenie online registračného formulára: https://forms.gle/cRfN9KM2JdG4XesCA