V rámci projektu Staviame Mosty Pomoci sme vyšli medzi ľudí, aby sme otvorene hovorili o
násilí páchanom na ženách aj o jeho eliminácii. Zároveň sme podávali informácie o tom, ako
je možné pomáhať obetiam násilia. Tieto aktivity sme vykonávali v Banskej Bystrici, a to v
Europa SC v nákupnom centre Terminal. Ďakujeme polícii a odboru prevencie kriminality
KMV SR, ktorí na týchto osvetových akciách boli s nami a pomáhali nám šíriť povedomie o
tejto dôležitej, no často tabuizovanej téme.