Centrum sociálnych služieb Krupina a Banskobystrický samosprávny kraj boli úspešní v projekte, ktorý do konca apríla 2024 prinesie viaceré aktivity na podporu obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia. V banskobystrickom kraji budú organizovať vzdelávacie kampane pre širokú verejnosť, ale aj školiť tých, ktorí s obeťami domáceho násilia pracujú.

Na otváracej konferencii, ktorá sa konala online 6. septembra 2022 a zahájila projekt, predstavila Anna Surovcová z občianskeho združenia Centrum sociálnych služieb KA víziu projektu: „Teším sa, že budeme môcť podporiť už existujúce služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia, a zároveň posunúť a zabezpečiť poskytovanie týchto špecializovaných služieb aj do ďalších okresov v banskobystrickom kraji.“

Projekt Staviame Mosty Pomoci je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Je zameraný na obete domáceho násilia a obete rodovo podmieneného násilia a bude trvať do konca apríla 2024.

O čom je projekt, ktorého heslom sa stala fráza „existuje riešenie“?

Na úvodnej konferencii si účastníci podrobne vypočuli, čo všetko projekt Staviame Mosty Pomoci zastreší. Aktivít plánuje mnoho a všetky majú jediný cieľ: pomáhať ženám a deťom, aby unikli pred domácim násilím a mohli plnohodnotne žiť bez strachu a tráum.

Čo prinesie projekt Staviame Mosty Pomoci?

·         Pomôže udržať, prípadne zvýšiť kvalitu poradenských služieb a podporu obetiam násilia.

·         Počíta s rozšírením služieb pre obete domáceho násilia v okresoch Banská Bystrica, Poltár, Lučenec či Brezno.

·         Vďaka nemu sa odborníci, ktorí denne riešia problémy obetí domáceho násilia, môžu vyškoliť napríklad v tom, ako pomôcť zneužívaným deťom, deťom po rozvode rodičov či obetiam domáceho násilia.

·         Projekt tiež počíta so spustením vzdelávacej kampane a pomôže tak verejnosti, aby si uvedomila, čo sa už považuje za domáce násilie a  chce tiež zvýšiť povedomie o tom, kde môžu ženy a deti nájsť odbornú pomoc.

Ďakujeme zástupcom partnera BBSK za významnú pomoc pri jej organizovaní, ako aj rečníkom s jednotlivými vstupmi a taktiež všetkým zúčastneným. Vďaka patrí aj kolegyniam a kolegom, ktorí počas diskusie priniesli do témy ochrany obetí domáceho alebo rodovo podmieneného násilia nové podnety.

Veríme, že „stavať mosty pomoci“ sa nám bude spoločne dariť aj pri ďalšej spolupráci.

Prečítajte si všetky informácie o projekte