V novembri sme absolvovali ďalšie zaujímavé stretnutie multiinštitucionálnej spolupráce spolupracujúcich subjektov – teraz pre okres Brezno. Témou stretnutia bolo „Násilie na ženách a jeho vplyv na život detí“. Na stretnutí sa okrem subjektov neziskového sektora zúčastnili aj zástupcovia Okresnej prokuratúry, Okresného riaditeľstva PZ, zástupkyne odboru sociálno-právnej ochrany deti a sociálnej kurately, zástupcovia základných škôl v meste a okrese Brezno či zástupcovia Centra pre deti a rodinu pôsobiaceho v okrese Brezno.

Diskusiou sme otvorili viacero dôležitých tém v ochrane najmä detských obetí pred násilím, ale rozprávali sme sa aj o tom, ako vzájomne spolupracovať v rámci jednotlivých pomáhajúcich subjektov.

Tiež sme prítomným predstavili projekt Staviame Mosty Pomoci a jeho aktivity. Účastníkov zaujala najmä ponuka vzdelávacej kampane projektu, nakoľko na spoločnom stretnutí bolo viacero pedagógov a pedagogičiek, ktoré uvítali možnosť absolvovať napr. preventívny vzdelávací program KOZMO a jeho dobrodružstvá.