So študentami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme v rámci workshopu otvorili tému: „Je možné sa vyhnúť vzťahu, ktorý nám  prinesie do života komplikácie?“ Túto diskusiu sme viedli v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Štefana Moysesa, Banskej Bystrici, kde sme sa rozprávali na tému domáceho a rodovo podmieneného násilia.

Diskutovali sme sa s cca 25 mladými ľuďmi, s ktorými sme si pozreli dokument „To všechno z lásky“ a absolvovali kvalitnú diskusiu na túto náročnú a zároveň dôležitú tému.

Za spoluprácu ďakujeme otcovi Martinovi a Anne Vallušovej, ktorí nás počas tohto večera sprevádzali. Opäť sme mali možnosť zažiť, že hovoriť o téme násilia a robiť prevenciu má význam. Potešilo nás vrelé prijatie a pozitívne spätné väzby.

V rámci informačnej kampane projektu Staviame Mosty Pomoci a v rámci činnosti nášho poradenského a intervenčného centra sú pre nás podobné stretnutie veľmi cennými.