Začiatok novembra sme sa zúčastnili pracovnej porady sociálnych pracovníkov zariadení sociálnych služieb BBSK. Predstavili sme tu projekt Staviame mosty pomoci, ktorý sa zameriava na pomoc obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia.

Predstavili sme hlavné ciele a aktivity projektu, ako aj praktické príklady práce celého tímu pri poskytovaní bezplatných sociálnych, právnych a psychologických služieb. V príjemnej atmosfére sme sa dotkli aj ťažších tém, ktoré táto práca prináša a spoločne sme hovorili o možnostiach riešenia náročných situácií i o potrebe vlastnej psychohygieny, ktorá je pri pomáhajúcich profesiách obzvlášť dôležitá.

Pozrite si naše ďalšie aktivity

Za pozvanie a spoluprácu ďakujeme nášmu partnerovi v projekte – Banskobystrickému samosprávnemu kraju.