V rámci informačnej kampane projektu Staviame Mosty Pomoci a v rámci činnosti nášho poradenského a intervenčného centra sme so študentmi diskutovali na tému: Na čo si dať pozor pri partnerských vzťahoch – ako sa nestať obeťou, či násilnou osobou? 

Tento workshop mladým ľuďom ukázal, ako spoznať nevhodné prejavy pri našich vzájomných vzťahoch – v rodinách, v škole, v partnerskom vzťahu – a ako im predchádzať.

Workshopu sa zúčastnil tím našich kolegov: právnik, psychologička a sociálna pracovníčka. Prišlo si ich vypočuť cca 45 študentov – prebrali sme spolu viaceré formy násilia – fyzické, psychické, ekonomické, kyberšikanu… a spoločne sa usilovali hľadať správne riešenia a možnosti pomoci na viaceré problémy.

A čo zaujalo študentov? Najmä reálne situácie žien či detí – obetí domáceho násilia, dokonca sa viacerí už sami stretli s pomocou obeti násilia či šikany. A čo je najdôležitejšie – študentom sa dostal odkaz, že vždy „existuje riešenie“ 😊