Na stretnutí multiinštitucionálnej spolupráce spolupracujúcich subjektov – okres Banská Bystrica sme sa venovali téme možností a limitov spolupráce subjektov pri prevencii a eliminácii domáceho násilia. Na tomto stretnutí sa okrem subjektov neziskového sektora zúčastnili aj zástupcovia Okresnej prokuratúry, Okresného riaditeľstva PZ, zástupkyne odboru sociálno-právnej ochrany deti a sociálnej kurately a tiež zástupkyňa Informačnej kancelárie pre obete násilia zriadenej MV SR, zástupkyňa nášho partnera projektu Banskobystrický samosprávy kraj a ďalší. Diskusiou sa otvorilo viacero dôležitých tém v ochrane obetí pred násilím, ako aj možnosti vzájomnej spolupráce.  Zároveň sme mali možnosť predstaviť projekt Staviame Mosty Pomoci a jeho aktivity . Tieto stretnutia prispievajú k spolupráci viacerých subjektov, a tým sa usilujeme všetci efektívne pomáhať obetiam násilia a prispievať k ich ochrane a bezpečiu.