Môže sa to stať KDEKOĽVEK…

Téma násilia páchaného na deťoch je ťažkou, no potrebnou témou, o ktorej sa netreba len rozprávať, treba sa ju pokúsiť aj riešiť. Ako ale dieťaťu poskytnúť účinnú podporu a pomoc, ak mám pocit, že sa deje niečo, čo nie je v poriadku? Ako znížiť riziko sexuálneho zneužívania detí? 

Pozrime sa na to objektívne – najväčším rizikom je nedostatok uvedomelých dospelých. A tak vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci pomáhame vyškoliť tých, ktorí s deťmi pracujú – učiteľov, poradcov, psychológov či vychovávateľov. Chceme totiž, aby vedeli, čo majú robiť, aby boli deti v bezpečí, ale zároveň je naším cieľom naučiť ich správne pomôcť, keď vidia, že niečo nie je v poriadku. 

Čo rieši vzdelávanie „Modriny na duši I.“?

Odborné vzdelávanie s názvom „Modriny na duši I.“  sa zameriava na problematiku sexuálneho zneužívania detí a sekundárnu viktimizáciu. 

Chcem vedieť viac o projekte Staviame Mosty Pomoci

Pre koho je vzdelávanie určené?

Pre pedagógov/pedagogičky, vychovávateľov/vychovávateľky,  špeciálnych pedagógov/pedagogičky, sociálnych pracovníkov/pracovníčky, sociálnych poradcov/poradkyne, psychológov/psychologičky, prípadne iných odborníkov, ktorí pracujú s deťmi.

Vzdelávanie je zamerané na identifikáciu príznakov sexuálneho zneužívania detí, použitie vhodných prístupov pri práci s nimi, identifikáciu miery ohrozenia, spôsoby reálneho riešenia situácie ako aj prevenciu proti sexuálnemu zneužívaniu.

Školiteľom tohto vzdelávacieho programu je Centrum Slniečko, n. o., Nitra.  

Chcem vedieť o ďalších aktivitách Centra Slniečko

Termín vzdelávania: 

19. 10. 2022 alebo 09. 11. 2022