Na konci októbra sme vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci absolvovali ďalšie vzdelávanie – tentoraz bolo zamerané na identifikáciu špecifických znakov v kresbách detí zažívajúcich násilie. Boli to dva dni plné zaujímavých informácií, ktoré nám pomáhajú v práci s obeťami domáceho a rodovo podmieneného násilia. Práve v kresbách totiž môžeme nájsť znaky, že sa s dieťaťom niečo deje, a tak mu pomôcť s problémom. Ďakujeme Centrum Slniečko, n.o. a Mgr. Mariane Kováčovej, PhD. za lektorovanie