aj v jesenných mesiacoch sa opäť rozbehla vzdelávacia kampaň nášho projektu. Vďaka spolupráci s partnerom projektu BBSK. 

prebieha dnes odborné vzdelávanie „Skríningové metódy pri identifikácii násilia“ pre našich kolegov v Lučenci. 

Ďakujeme Centru Slniečko a  Mgr. Mariane Kováčovej, PhD. za lektorovanie.