Posledné novembrové dni prebiehala v Diecéznom centra Jána Pavla II. v Banskej Bystrici
ďalšie vzdelávanie: Identifikácia špecifických znakov v kresbách detí zažívajúcich násilie
Pretože aj o vzdelávaní je projekt Staviame Mosty Pomoci – pomáha nám vzdelávať sa, ale aj
robiť osvetu o tom, ako pomáhať obetiam domáceho a rodovo podmieného násilia.