Aj vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci sme v rámci kampane „16 dní aktivizmu V BOJI ZA OCHRANU proti násilu páchaného na ženách” mali možnosť diskutovať so študentami a študentkami stredných škôl v Krupine o téme bezpečných a nenásilných vzťahov, ako prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách a deťoch, ako hľadať pomoc dostať sa z kruhu domáceho násilia, čo sú mýty a fakty o násilí a pod.