Na začiatku apríla sme sa zúčastnili besedy so študentami na Odbornom učilišti internátnom Viliama Gaňu v Banskej Bystrici. Hovorili sme o téme vzťahov a domácom násilí. So skupinou 10 študentov sme prebrali, čo je domáce a rodovo podmienené násilie, aké formy tohto násilia poznáme a zaujímalo nás, ako títo mladí ľudia vnímajú vzťahy s blízkymi ľuďmi.

Chcem vedieť čo je to domáce násilie

Keďže ide o náročnú tému a všetko sa nedá vypovedať, podstatnou súčasťou besedy bolo informovanie študentov o tom, kde môžu hľadať pomoc, ak je im alebo niekomu v ich okolí ubližované, ako a najmä na koho sa môžu obrátiť, ak sa potrebujú poradiť o tom, aké správanie je vo vzťahu ešte akceptovateľné a čo je už za hranicou a treba vyhľadať pomoc – kde je hranica medzi konfliktom a násilím.