naša vzdelávacia kampaň projektu Staviame Mosty pomoci pokračuje aj v novom roku. Dávame do pozornosti dva termíny vzdelávania pokračovania Modriny na duši III. v dňoch  19. 1. 2023 a 26. 1. 2023, ktoré spolu absolvuje cca 30 účastníkov.

Do ponuky zaradíme aj vzdelávania Modriny na duši I.Modriny na duši II. (v priebehu mesiacov február – marec). Zároveň pripravujeme ďalšie vzdelávanie – Skríningové metódy pri identifikácii domáceho násilia páchaného na deťoch, ktoré prináša nové, inovatívne spôsoby a metódy pre odborníkov pri tejto náročnej téme.

Sme vďační MIRRI SR, že vďaka Nórskemu finančnému mechanizmu a štátnemu rozpočtu SR môžeme aj touto formou pomôcť ku skvalitňovaniu poskytovaných služieb obetiam domáceho násilia v Banskobystrickom kraji.