Ďalšia príjemná beseda zameraná na šírenie osvety bola na Odbornom učilišti internátnom Viliama Gaňu v Banskej Bystrici. So študentkami sme hovorili o téme vzťahov a zaujímalo nás aj to, aké sú ich skúsenosti s problematikou domáceho alebo rodovo podmieneného násilia.

Hovorili sme tiež o tom, kde sú hranice medzi konfliktom alebo hádkou a domácim násilím, aké sú varovné signály v správaní páchateľov násilia a v neposlednom rade sme sa zamerali na to, kde vyhľadať pomoc, ak oni alebo niekto v ich okolí zažíva takého násilie.

Chcem vedieť viac o predchádzaní násilia

Opäť sa nám potvrdilo, aké dôležité je dostať problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia viac do povedomia mladých ľudí, ako aj celej spoločnosti, aby sme si vo vzťahoch vedeli nastavovať a strážiť vlastné hranice, ale aj rešpektovať hranice iných.

Viac o tom, že rešpektovať znamená pomáhať