Na pôde Centra poradenstva a prevencie v Lučenci sa uskutočnilo informačné podujatie pre odbornú verejnosť s názvom „Čo potrebujeme vedieť o domácom násilí a ako môžeme pomôcť?“. Podujatie bolo zamerané na problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia, rozvoj spolupráce v danom regióne, ako aj na predstavenie preventívnych a vzdelávacích aktivít v rámci projektu Staviame mosty pomoci.

Podnetnej diskusie sa zúčastnili zamestnanci škôl a centra poradenstva a prevencie. Rozprávali sme sa aj o možnostiach supervízie a význame vzájomnej súčinnosti pri pomoci rodinám, ktoré takéto násilie zažívajú. Prítomných tiež zaujímalo, ako najlepšie pracovať v školskom prostredí s deťmi, u ktorých je podozrenie alebo výskyt domáceho násilia.

Ďakujeme zamestnancom Centra poradenstvo a prevencie v Lučenci, ktorí nám poskytli možnosť sa stretnúť a hovoriť o tejto dôležitej téme v ich priestoroch a všetkým účastníkom za kvalitnú diskusiu.