V Rádiu Regina stred sme hovorili o význame práce špecializovaných poradenských centier
a pomoci obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia. Anna Surovcová (riaditeľka
Centra sociálnych služieb Krupina) a Ľubica Simanová (psychologička, Centrum sociálnych
služieb Krupina) sa s moderátorkou Martou Výboštekovou rozprávali pri príležitosti
Medzinárodného dňa odstránenia násilia voči ženám. Podľa prieskumu bolo v roku 2020
celosvetovo zabitých okolo 47 000 žien svojím partnerom (manželom, priateľom) alebo iným
rodinným príslušníkom. Týchto prípadov máme dosť aj na Slovensku, kde sme od začiatku
roku 2023 zaznamenali minimálne 6 vrážd, kedy bola obeťou žena a páchateľom buď známy,
alebo neznámy muž. V relácii Klub komunálnej politiky sme hovorili o tom, ako násilie
identifikovať, kam týrané ženy nasmerovať a ktoré organizácie (aj v zriaďovateľskej
pôsobnosti samospráv, ale aj z tretieho sektora) im poskytujú pomoc.

Chcem si vypočuť záznam relácie