Aj my sme sa zapojili do BUBNOVAČKY, podujatia, ktorého tradícia siaha do roku 2014. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. V rámci tejto kampane sme na škole prezentovali preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá, prostredníctvom ktorého dokážeme s deťmi lepšie hovoriť o témach násilia a šikany.