Úvodná konferencia odštartovala projekt, ktorý chce pomôcť ochrániť ženy a deti pred domácim násilím

Centrum sociálnych služieb Krupina a Banskobystrický samosprávny kraj boli úspešní v projekte, ktorý do konca apríla 2024 prinesie viaceré aktivity na podporu obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia. V banskobystrickom kraji budú organizovať vzdelávacie kampane pre širokú verejnosť, ale aj školiť tých, ktorí s obeťami domáceho násilia pracujú. Na otváracej konferencii, ktorá sa konala online…

Pozvánka na otváraciu konferenciu

Centrum sociálnych služieb Krupina a Banskobystrický samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na otváraciu konferenciu k projektu číslo DGV02022 „Staviame Mosty Pomoci“, spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 06.09.2022 (utorok), v čase od 09:00 do 12:00 hod. Prosíme o vyplnenie online registračného formulára: https://forms.gle/cRfN9KM2JdG4XesCA