Špecializované poradenské centrum pre obete násilia

569667

0944 013 112, 0947 923 909

686301

staviamemostypomoci@csska.sk

n1310253

Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica

Intervenčné centrum pre obete násilia

569667

0911 731 123

686301

css.krupina@gmail.com

n1310253

Sládkovičova 39, 963 01 Krupina